Teillä juhlat, meillä viihde.

Vuokraus- ja toimitusehdot

Vuokraus- ja toimitusehdot

Tutustu alla oleviin toimitusehtoihin ennen kuin vuokraat tuotteitamme. Asiakas sitoutuu noudattamaan toimitusehtoja tilauksen vahvistamisen myötä.

 

Yleiset vuokrausehdot

1.Vuokra-aika: Yhden vuorokauden mittaisissa vuokrissa vuokra-aika sovitaan aina tapauskohtaisesti. Vuokra-aika on aina vähintään 18h ja jos tuotetta käytetään vain yhdessä tapahtumassa sen voi yleensä noutaa jo edeltävänä päivänä ja palauttaa vasta tapahtuman jälkeisenä. 

2. Käyttö: Vuokravälineiden käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä ohjeiden mukaisesti sekä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa. Jälleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman erillistä hyväksyntää

3. Ilmoitusvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.

4. Korvausvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon niiden käyvän arvon mukaisesti.

5. Palauttaminen: Jos vuokrauskohdetta ei palauteta vuokran loppuun mennessä, myöhästymisestä veloitetaan vuokraajalle ja seuraaville asiakkaille aiheutuneet kohtuulliset kulut.Vuokravälineet on palautettava siinä kunnossa kuin ne oli vuokrattaessa. Likaisten välineiden puhdistuksesta veloitetaan 30e/h, aina vähintään 30e.

6. Vuokraan ei sisälly käyttöhenkilökunta ellei tästä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

7. Emme ei vastaa vuokra-aikana kaluston käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

8. Vuokralaitteiden palautukset on suoritettava samaan toimipisteeseen mistä ne on vuokralle otettu, ellei asiasta ole erikseen toisin vuokranantajan kanssa sovittu.

10.  Mikäli sähkölaitteita  käytetään ulkona, vastaa asiakas siitä että käytetyt jatkojohdot, pistokkeet sekä laitteet ovat ulkokäyttöön soveltuvia. Pomppulinnojen/muiden laitteiden puhaltimia ei saa käyttää vesisateessa. Sähkölaitteissa tulee erityisesti huomioida, etteivät lapset pääse käsiksi sähköistettyihin osiin. Asiakas vastaa vikavirtasuojien käytöstä. Ulkoista vikavirtasuojaa ei tarvitse käyttää, mikäli liitettävän pistokkeen takana sähkökeskuksessa sellainen jo löytyy. Vikavirtasuojan tulee olla henkilövikavirtasuoja, eli 30mA vikavirrasta katkaiseva malli. Tulipaloja ehkäisevät vikavirtasuojat katkaisevat vasta n. 300mA vikavirrasta, eivätkä täten sovellu ihmisen suojaamiseksi sähköiskulta. 

11. Kaikissa pomppulinnojen vuokrauksissa on huolehdittava valvonnasta niin, ettei lapsia ole liikaa kerralla pomppimassa ja että he myös toimivat ohjeiden mukaan. Erikseen voidaan sopia, että huolehdimme valvonnasta. Valvojan tehtävään kuuluu ainoastaan ohjeistus laitteen käytöstä käyttäjille sekä mahdollisimman turvallisen käytön valvominen. Valvoja ei ole lastenhoitaja, eikä ole vastuussa lapsista. Lasten vanhemmat tai paikalla oleva erikseen nimetty vastuuhenkilö kantaa tämän vastuun. 

12. Emme ole velvollisia korvaamaan asiakkaalle aiheutuneita kuluja, mikäli laite ei vuokra-aikana toimi. Tarkistamme kuitenkin  aina laitteiden toimivuuden ja siisteyden ennen toimituksia. Mikäli laite ei toimi, ei asiakas ole velvollinen maksamaan vuokraakaan. Jos laite toimii osan aikaa eikä korvaavaa tuotetta ole pystytty järjestämään, lasketaan vuokra siltä osalta jolloin laite toimi.

13. Järjestäjä on kaikissa tapahtumissa velvoitettu käymään läpi turva- ja käyttöohjeet kullekin laitteelle sekä toimenpiteistä sään muutoksissa (mm. sade ja tuuli)

14. Pomppulinnojen ja muiden laitteiden kiinnitykset tehtävä huolella. Kiinnitykseen käytetään köysiä, kiiloja, painoja tai näiden yhdistelmiä. On myös varmistettava, että pomppulinnojen sisäänkäyntien ympärillä / edessä on riittävästi pehmentäviä patjoja. Kiinnikkeet ja pehmustepatjat, painosäkit kuuluvat laitevuokraan.

15.Asiakas vastaa siitä, että saa riittävät ohjeistukset liittyen laitteiden turvallisuuteen, käyttöön sekä puhdistukseen.

16. Mikäli asiakas ei pysty palauttamaan vuokrattua laitetta määräaikaan mennessä, on siitä sovittava erikseen vuokralleantajan kanssa. Vuokralleantajalla on oikeus periä normaalin vuokrataksan mukainen lisämaksu myöhästyneistä palautuksista.

17.YLIVOIMAINEN ESTE Sopimusosapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää, rajoittaa tai keskeyttää kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota sopijapuoli ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka tapahtumista tai vaikutuksia sopijapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, sisäiset levottomuudet, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta Sopimusosapuoli ilmoittaa toiselle Sopimusosapuolelle viivytyksettä

 

Varauksen peruuntuminen: 

 Varauksen peruuntuminen: Varauksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä 050-5398278  tai 0442696770 
– Jos varaus peruutetaan yli 10 vrk ennen vuokrausajankohtaa maksettu vuokra palautetaan kokonaisuudessaan
– 10 -2 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 20% vuokraushinnasta
– Alle 2 vrk(48h) ennen varausta, peruutusmaksu  40% vuokraushinnasta

 

 

Kuljetushinnasto: Hinnasto on suuntaa antava.Kuljetusmaksu/asennukset/purkaminen tarjouksen yhteyteen tarvittaessa.  Osa laitteista voi olla saatavilla  vain kuljetus ja asennuspalvelulla. Voit vaihtoehtoisesti hakea ja palauttaa laitteen itse. Tavarat ovat kahdessa paikkaa Oulussa.

 

 HUOM! Kuljetushinnaston hinnat ovat ilmoitettu  alv 0% hintaisina.

0-20km                60e          (ajoa max 80km)

20- 40km             90e          (ajoa max 160km)

40km- 60km        120e        (ajoa max 240km)

60 km -80km       160e        (ajoa max 320km)

 

yli 80km            Sovitaan erikseen

 

 

 

 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin; selvästi virheelliset hinnat. Hinnat eivät sisällä alvia, jos sitä ei ole merkitty ja alv 24%lisätään alvittomaan hintaan.